قوانين و مقررات قوانين و مقررات

آيين نامه کتابخانه تخصصي

بنياد فرهنگي امامت

 

اين آيين نامه به منظور تسهيل در امور اجرايي و ارتقاء کيفي خدمت رساني کتابخانه تخصصي امامت به کاربران در پنج ماده تدوين شده است.

 

ماده 1: ضوابط و مقررات عمومي

1 –کتابخانه در تمامي روزها به جز ايام تعطيلات رسمي پذيراي مراجعه کنندگان محترم خواهد بود.

2 –ساعت کاري کتابخانه همه روزه از ساعت 8 صبح لغايت 20 مي باشد.

تبصره: هنگام نماز کتابخانه براي اقامه نماز تعطيل است.

3 –استفاده از تلفن همراه و ساير وسائل صوتي در داخل کتابخانه ممنوع است.

4 –خارج کردن کتاب از کتابخانه بدون ثبت و اطلاع مسئول امانت غير قانوني و ضمان شرعي دارد.

5 –رعايت سکوت, بهداشت و نظافت عمومي از تمامي مراجعه کنندگان محترم مورد انتظار است.

 

ماده 2: شرايط عضويت

الف: اعضاي هيأت علمي و اساتيد محترم فعال در بنياد با ارائه کارت شناسايي

ب: طلاب و دانش پژوهان مرکز تخصصي امامت در مقاطع مختلف تحصيلي با ارائه کارت شناسايي

ج: کارکنان رسمي, قراردادي و شرکتي با ارائه کارت شناسايي

تبصره 1:اعضاي هيئت علمي و اساتيد محترم که در بنياد فعاليتي ندارند با هماهنگي مديريت پژوهش جهت عضويت اقدام نمايند.

تبصره 2: ساير مراجعين مي توانند با ارائه معرفي نامه معتبر و با هماهنگي و تأييد مديريت پژوهش از کتابخانه استفاده نمايند.

 

ماده 3: اعتبار عضويت

            الف: اعضاي هيأت علمي و اساتيد تا پايان فعاليت در بنياد

            ب:  طلاب و دانشجويان تا پايان دوره تحصيلي و در صورت ادامه همکاري با بنياد تا پايان فعاليت

            ج: کارکنان رسمي و قراردادي تا پايان فعاليت در بنياد.

 

ماده 4: شرايط امانت:

طبق سياستگذاري فعلي کتابخانه، کتاب امانت داده نمي شود.

 

ماده 5: تسويه حساب:

الف) طلاب و دانشجويان بنياد به هنگام فارغ التحصيلي بايد با کتابخانه تسويه حساب نمايند.

ب) کارکنان بنياد در صورت پايان و يا عدم فعاليت با بنياد بايد با کتابخانه تسويه حساب نمايند.

تبصره 1: اعضاي هيأت علمي و اساتيد در صورت پايان و يا عدم فعاليت با بنياد مي توانند از طريق هماهنگي با مديريت پژوهش عضو کتابخانه باقي بمانند.